Registrace 2017

Doporučujeme

S koncem kalendářního roku končí členství i Vašemu dítěti v Junáku. Abychom ho mohli i nadále vést jako člena, je třeba uhradit registrační poplatek. Středisková rada jej po 4 letech zvedla na 1 500,- Kč. Pro rodinné příslušníky (sourozence, rodiče, potomky či manžele) a aktivní rádce máme slevu – za každého 1 200,- Kč.

Ke zvýšení jsme se rozhodli kvůli finančním závazkům spojeným s projektem stavby nové klubovny. Více vysvětlujeme v článku Proč zvyšujeme registraci.

Registrační poplatek zaplacený po 31. prosinci 2016 bude automaticky navýšen o 200,- Kč.

Příjmy z registrace i tak činí menší část příjmů střediska a provoz i akce jsou tedy převážně dotované (z městské dotace, z MŠMT a od skautského ústředí).

Registraci uhraďte, prosím účet č. 2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2016, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.

I v příštím roce bude dotace města Teplice vázána na prohlášení rodičů, že si přejí, abychom dotaci dostali právě my (a ne jiný kroužek nebo sportovní oddíl, kam dítě také chodí). Konkrétní pokyny město ještě nezveřejnilo, nicméně prosíme předem, abyste s tím počítali (a nepodepisovali ho třeba někde jinde). Děkujeme!

Případné dotazy konzultujte s Jakubem Mráčkem (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).

Proč zvyšujeme registraci

Po čtyřech letech zvyšujeme registrační poplatek pro naše členy. Vede nás k tomu především snaha vytvořit dostatečný finanční polštář při stavbě nové klubovny – volné prostředky jsme investovali do nákupu pozemků (na místě současné klubovny i v Palackého ulici, který je určený pro klubovnu novou). Rozdíl loňské a letošní registrace bude proto využit výhradně na nové zázemí. Očekáváme ho ve výši asi 60 000 Kč.

Jsme si vědomi, že zvláště u vyššího počtu členů rodiny aktivních ve středisku může jít o poměrně velké navýšení. Přejeme si, aby finance nebyly překážkou pro účast a nabízíme proto řadu možností, jak takové zátěži ulevit – od slevy až po splácení po částech. S důvěrou kontaktujte vůdce/vůdkyni vašeho oddílu, anebo vůdce střediska Jakuba Mráčka (777 323 557), o věci se jistě domluvíme.

 

Výlet do Oseka se Žížalami

Milé Žížaly,

22. října nás čeká krátký výlet do Oseka. Budeme si spolu hodně hrát, prozkoumáme trochu oseckou přírodu a dějiny a možná najdeme i poklad. Hlavně si budeme muset dávat pozor, aby nás nepřepadli v lese loupežníci!

Sejdeme se v 8:10 na autobusové zastávce Teplice, Hlavní nádraží ve směru na Osek a vrátíme se tamtéž ve 12:30.

S sebou mějte pití, svačinu na celé dopoledne, pevné boty a pláštěnku. Buďte teple oblečení – sváteční kalhoty nechte doma, ať je v lese nezamažete. Žížaly starší 6 let včetně budou mít s sebou také 2×12,- Kč na jízdenku do Oseka a zpět.

Budeme se těšit! Vedení Žížal

Nová klubovna: Informační schůzka pro rodiče

Vvizoskaážení rodiče,

na začátku roku jsme s vámi diskutovali budoucnost našeho zázemí; nyní jsme před dokončením projektu a dotační žádosti na konkrétní objekt na novém pozemku. Budeme rádi, pokud vám ho budeme moct představit. Zveme vás proto na krátkou schůzku v úterý 18. 10. 2016 v 18:00 do zadní místnosti našich kluboven.

Těšíme se na shledanou!