Bližší informace k návratu z velkého tábora

Zpáteční autobus přijede ke klubovně přibližně mezi 4 a 6 hodinou odpoledne. Kvůli možným zdržením není zatím možné určit čas příjezdu s větší přesností. Bližší informace budou rodičům zaslány během soboty.