Den sesterství

Víš, že den sesterství se anglicky nazývá Thinking day ? Či, že vyhlášení dne sesterství předcházelo v květnu 1926 setkání zástupkyní 39 organizací skautek s manžely Baden Powellovými na mezinárodní konferenci v USA ?

Ať je tvá odpověď na tyto otázky jakákoli (a pokud jsi skautka nebo světluška), přijď si s námi tento den v neděli 17. února připomenout! Začínáme v 13:30 v klubovně a končíme v 15:30 tamtéž. Čeká tě malé ověření tvých znalostí, ale také třeba příjemné posezení u čaje. S sebou stačí mít jen tužku, zápisník a kroj. Budeme rádi, když dorazíš a tento svátek přátelství, nejen mezi skauty, oslavíš s námi.