Byly uděleny první březové lístky!

BL

Naše středisko se zapojilo do velké pedagogické hry Hnutí březového lístku. Které se snaží alespoň symbolicky oceňovat činnost, která nějakým způsobem rozvíjí děti a mládež.

Více informací na www.brezovylistek.cz.

Na výjezdní střediskové radě byly dne 19. ledna 2013 předány odznaky březového lístku (BL) 1. stupně Gábině, Terce V., Prófovi, Piškotovi, Lenki, Verče, Martinovi a Kopřivě.

Ve zvláštních případech pravidla umožňují přeskočit první stupeň a udělit rovnou druhý. Novými nositeli BL 2. stupně jsou Ivan, Eliška, Kuba a Vejva.

Doufáme, že tento systém oceňování bude alespoň malou odměnou za odvedenou práci a třeba i motivací do další činnosti.

Nikola Černá – Nik