Informace o oddílu

Dívčí oddíl Ála Chaos je určený pro holky mezi 11 a 15 lety. V naší činnosti se snažíme o různorodost programů a o všestranný rozvoj – holky si vyzkouší vše od poznávání přírody nebo historie, přes vaření, hraní divadel, rozdělávání ohně, natáčení filmů, tanec až třeba po pletení nebo lezení po skalách. Nejdůležitějším prvkem je ale přátelství a přátelská atmosféra. Důležitá je vzájemná pomoc a to, že se na sebe můžeme spoléhat. Jsme stmelená parta, která je ale ochotná přijmout mezi sebe všechny, kdo o to projeví opravdový zájem. Přidej se! 

Vedení oddílu:

vůdkyně oddílu:  Eliška Slavatová – Kory, eliska.slavatova@gmail.com, 774 712 889

zástupkyně vůdkyně: Ludmila Mráčková – Kopřiva, mrackova.lida@gmail.com

rádkyně:  Štěpánka Slavatová – stepankaslavatova@gmail.com (Medúzy)

                  Ana Vavanová (Vážky) – pro informace kontaktujte Kory

schůzky (věkové vymezení je pouze orientační):

družina Medúzy (13 – 15 let): každý pátek od 16:15 do 17:45

družina Vážky (11 – 13 let):  každou středu od 17:00 do 18:30

/pokud se chcete přidat, pak nejlépe právě začátkem schůzky v našich klubovnách v Jiráskově ulici/

oddílový pokřik:
Dívčí oddíl Á la chaos,
rozdáváme jenom radost.
Naše heslo: každý den
na chaos buď připraven.

náš oddíl na facebooku

Náš oddíl, jak ho vidí vůdkyně ve výslužbě.

Do teplické dvojky a tím i do  dívčího oddílu jsem přišla v r. 2001. Brzy jsem se začala podílet na jeho vedení, od září 2004 do června 2010 jsem měla tu čest ho vést. Bylo mi ctí potkat tolik úžasných osobností, vidět je růst, dospívat, rozkvétat….

Název oddílu

Á-la-chaos – leckdo si řekne, že to nezní příliš skautsky. Bylo to na táboře ve Zbýšově, kdy jsme vyrazily na čistě dívčí výpravu na zámek Žleby. Zatímco chlapecká část utvořila pochodový útvar, dospívající slečny se jen tak zpravítkovat nedají. Zeptala jsem se Želvy (dnes inženýrky IT), co že je to za útvar? Želva odvětila Ála-chaos. Během výpravy Trojlístek akčně vytvořil i oddílový pokřik… Byl to poslední tábor, kdy se Káťa, Želva a Terka počítaly k aktivním členkám oddílu, jejich cesty pak vedly jinam, byť se s oddílem dále protínaly a protínají. Další generaci zanechaly do vínku název a pokřik… věci ve skautském oddíle nemálo důležité.

Co za tím názvem můžeme hledat? Právě předpona Á-la je důležitá. Znamená jako, tedy “jako chaos”. To, co se zvenku jeví neučaseně, neupraveně, neorganizovaně, je zevnitř propojeno pevnými vlákny. Vlákny přátelství, vlákny společných ideálů, vlákny společných zážitků a vzpomínek, vlákny plánů a snů do budoucna… Žijeme v chaotickém světě, žít v něm podle skautského slibu a zákona se zdá být bláznivé, nemožné, pro mnohé i hloupé… Právě proto je třeba (jak říká náš pokřik) se řádně připravit. Současně je třeba vnímat, že dospívající slečny ve věku 11-15 let jsou nespoutatelné individuality, kterým je třeba dát prostor. I když to někdy třeba působí trochu chaoticky. Berme to tedy třeba tak, že se před tím chaotickým světem maskujem, aby náhodou někdo nepřišel na to, co vše máme za lubem… růst, vzdělávat se, učit se a měnit svět k lepšímu podle svého nejlepšího svědomí.

Cíle oddílu

Samostatnost ? Dnešní děti mají málo příležitostí vyzkoušet si spolehnout se jen na sebe. Když jsou pak hozeny do dospělého života, neumí si poradit. Snažíme se proto naše slečny vést k samostatnosti… Ať již to začíná maličkostmi jako koupit lístek na vlak pro celou družinu či znamená vymyslet jídelníček pro oddíl na víkend, uvařit a nakoupit.

Spolupráce? Jsou však chvíle, kdy si člověk sám neporadí. Dnešní doba vytváří často dojem, že se nedá nikomu důvěřovat, na nikoho se nelze spolehnout. A tak je úžasným vkladem do života, pokud kolem sebe máte pár lidí, kterým věřit můžete. Proto se naše skautky snažíme vést ke spolupráci. Taková skautská družinka si vyzkouší mnoho různých úkolů, kde je nutné si důvěřovat, využít individuálních schopností, umět odhadnout síly… Možná se po odchodu z oddílu 5 či 10 let neuvidí, ale přesto budou vědět, že v případě potřeby mají komu zavolat.

Služba? Dokázat se sám o sebe postarat je prvním, ne však jediným cílem v životě. Umím-li se postarat o sebe, už tím společnosti prospívám… moji rodiče o mě nemusí mít takový strach, kolegové nemusí dělat práci za mne, atd… Tím to ale teprve začíná… Kdo nezažil ten pocit, když někomu může pomoci, ten to nepochopí, ale je to nádherná věc. Hra Na dobrý skutek je tou nejkrásnější skautskou hrou. Naučit se vnímat potřeby druhých, umět vidět, co je třeba udělat a umět pomoci… to vše je cílem skautské výchovy.

Důkazem toho, že se nám to v oddíle snad i daří, je letošní postup družinky Užovek do celostátního kola Svojsíkova závodu. Tedy závodu, který je zaměřen právě na trénink spolupráce, komunikace, první pomoci a dalších dovedností nezbytných pro dnešní svět.

Kdo prošel Chaosem, je navždy jeho součástí….

Eliško, Žvejko, Denny, Terko, Ká’ťo, Želvo, Sašo, Báro, Šárko, Miluško, Tinko, Žirafo, Teri, Dáňo, Motýlku, Ájo, Lenki, Niky, Žuzu, Ivo, Bety, Piškote, Willy, Světlanko, Šnečku, Kytko, Gee, Irčo,  a další a další…. děkuji!!! 

Kopřivo, Jožko, Ještěrko, Kory, Kvoki, je to na Vás, šťastnou cestu….

Gábina Šťastná, VO v.v.
(vůdce oddílu ve výslužbě)

Historie dívčího oddílu Ála-chaos

Historie našeho oddílu je nedílně spjatá s historií celého střediska. To začali brzy po sametové revoluci, na jaře v r. 1990 budovat manželé Eliška a Ivan Veselých. Založení dívčího oddílu na sebe nenechalo dlouho čekat. Jeho vedení se ujala Eliška Veselá. První družinou byly Vlaštovky. Následovala dlouhá etapa, kdy oddíl tvořily družiny Veverek a Ještěrek. V průběhu téměř dvaceti let se samozřejmě objevily i jiné názvy družin – Lvice, Želvičky, Vážky či Užovky…. Některé názvy byly spojeny pouze s jednou generací skautek, některé se vracejí. Původně byl dívčí oddíl společným pro světlušky, skautky i roverky. V roce 2003 vzniká samostatný roj světlušek Střelka pod vedením Heleny Nademlejnské – Tinky a později i roverský kmen Pavučina.

V roce 2004   na táboře Zbýšov v Železných horách přebírám od Elišky vedení oddílu. Eliška v oddíle ještě několik let zůstává na pozici zástupkyně vůdkyně a dodnes je v našem středisku vždy vítanou a platnou posilou. Tábor ve Zbýšově byl pro oddíl významný i v dalších směrech. Při dívčí výpravě na zámek Žleby vzniká název Ála-chaos. Na následující fotce najdete mnoho dívek a žen, které jsou nejen nezapomenutelně spjaty s naším oddílem, ale i střediskem…

 Například vlevo dole vidíte “Trojlístek” – Káťa, Terka, Želva…  Dlouholeté rádkyně v dívčím oddíle, pořadatelky několika nezapomenutelných táborů a Terka to dotáhla až na vůdkyni střediska… V horní řadě 4. zleva je Šárka Ramešová, po Zbýšově se stala  zástupkyní vůdkyně oddílu a to zástupkyní zcela nepostradatelnou. Po Šárce se zástupkyní stala Ája, kterou najdete na fotografii v horní řadě, 1. zprava. Tehdy spolu s Lenki byly rádkyněmi družiny Ještěrek. Lenki (dolní řada, 3. zprava) se posléze stala rádkyní roverské družiny Rolniček, pak postoupila do vedení roverského kmene Pavučina a nyní je odvážnou zástupkyní vůdce střediska. Stále aktivní v našem středisku jsou rovněž Niky a Žužu (dolní řada uprostřed), pro Niky to byl její tehdejší 1. tábor. A nesmíme zapomenout na Ivu (horní řada, 4. zprava), která si svou nováčkovskou zkoušku prošla s naším oddílem, aby se pak stala vůdkyní smečky vlčat, v současnosti největšího oddílu ve středisku. Jo a já vykukuji v horní řadě 3. zprava.

Po táboře ve Zbýšově přišla do našeho oddílu družina Želviček. Tenkrát byli jejími rádci Bety a Piškot, dnešní vůdce chlapeckého oddílu Horalů. V družině však byla rovněž už tehdy nepřehlédnutelná Lída Sirková, zvaná Kopřiva. Za rok se z ní stala rádkyně celé družinky, která se přejmenovala na Užovky.

Byly doby, kdy Kopřiva byla v celém našem skautském okrese jedinou skutečnou rádkyní, tedy nikoli jen podle nášivky na kroji, ale fungující tak, jak má rádkyně fungovat. A roky šly dál…

Někdy se oddílu dařilo lépe a měl třeba i tři družiny, někdy to naopak bylo horší.  V červnu 2010 jsem na závěrečné výpravě předala vedení Kopřivě. Oddílem prošlo mnoho dívek a žen (a Piškot), které vyrostly v báječné ženy a ať už dál působí v našem středisku či přestaly aktivně “skautovat”, platí pro všechny totéž … “Kdo prošel Chaosem, je navždy jeho součástí…”.

Gábina Šťastná, VO v.v.,
(vůdkyně oddílu ve výslužbě)