1 března, 2017

Středisková poprvé…

Jsou slova která mají podivné neopakovatelné kouzlo. Mezi nejužívanější patří i slůvko „Poprvé“! Označujeme jím mezníky našeho života, události, na které nezapomínáme, a i když se později stejné věci opakují, nemají už ten zvuk, jako to nepatrné slůvko „POPRVÉ“. Jen poslouchejte, jak zní: První den ve škole, první tábor, první rande, první polibek… A nejsou to pouze události pro nás milé, patří sem i ty nepříjemné. A tak je to i s životem našeho střediska, také máme ta svá poprvé, které neoddělitelně patří k našim tradicím, ovšem jen tehdy, pokud je někdo natolik vnímavý, že se nechá unášet historií a je nakloněn tyto tradice uznávat a rozvíjet. Kdosi moudrý napsal, že každý národ, každé uskupení je tak silné, jako jsou tradice, na kterých bylo vybudováno, a to platí v plné míře i o našem středisku.

Ivan Veselý

 • První střediskový tábor, 1990, Skuhrov
 • První tábor pod stany, 1992, Brtníky
 • První účast na Intercampu, 1994, Bor u Tachova
 • Zahájení expedičních akcí, 1997, Slovenský Ráj
 • Nalezení prvního střediskového psa – Miliny, leden 2000
 • Rozdělení na „velké”( skautky, skauti) a “malé” (světlušky,vlčata) tábory, 2000, Cvikov
 • První účast na externí výchovné akci – Seleška
 • První samostatný tábor světlušek, 2004, Dolský mlýn (Tinka)
 • První samostatný tábor vlčat, 2006, Vysoká Pec (Piškot, Vejva, Iva, Bety, Xerox)
 • První dva tábory na našem novém tábořišti na Labské Stráni, 2008
 • První samostatný tábor roverů a rangers, Labská Stráň, 2009 (Kuba)
 • První samostatný tábor skautek, 2016, Otaslavice
 • První samostatný tábor chlapeckého oddílu, 2017 (Martin)
 • První Rádcovský helpdesk, říjen 2015 (Piškot, Vejva, Lída)
 • První udělení Březového lístku
 • První výjezdní středisková rada, 2006, Nové Křečany, Chata Sempra (Lachtan)
 • Založení roje světlušek, podzim 2003 (Tinka)
 • Založení oddílu benjamínků (předškoláků), září 2012 (Linda)
 • Založení roverského kmene Pavučiny, podzim 2005 (Prófa)
 • Založení kmene dospělých Ostrorepi, 20. října 2016 (Lenki)
 • Obnovení čekatelského kurzu Hefaistos, 2015 (Vejva, Piškot, Šnek, Jožka)
 • Obnovení rádcovského kurzu Prométheus (Gábina)
 • První Σ – kurzy pro nově příchozí dospělé a rodiče, 22. 3. 2018 (Kuba, Piškot)