19 března, 2011

Co je skauting

Skauting je výchovné hnutí, založené před více než sto lety v Anglii. Stejně jako jeho zakladatelé, i my si myslíme, že mladí lidé mohou díky své energii ovlivnit naši budoucnost víc, než cokoli jiného. Proto se snažíme je vychovávat tak, aby jejich vliv byl co nejlepší.

Výchova — to pro nás znamená nechat děti co nejvíce vyzkoušet a třeba i pokazit. Zprostředkovat jim krásné zážitky, které mohou přijít jen v přírodě. Pomáhat jim poznat sebe sama i svět, ve kterém mají jednou dospět. A pokud najdou něco, čím mohou prospět svému okolí, pak skauting splnil svůj úkol.

Skautování se někdy může zdát docela drsné a náročné. I na nejtěžší chvíle však vzpomínáme rádi, možná proto, že se nám podařilo je přežít po boku těch, které máme rádi. Nakonec — mnoho z nás si oddílová přátelství přináší až do dospělosti…

Skautské středisko Teplice

V Teplicích působí vedle sebe několik skautských oddílů, přičemž každý je určen pro jinou věkovou kategorii. Všechny oddíly sídlí ve společné budově v Jiráskově ulici v Teplicích.

Doporučujeme Vám také navštívit oficiální stránku celostátní organizace Junáka skaut.cz, kde najdete nejen spoustu podrobných informací pro rodiče, ale také on-line hry pro děti.