Informace o oddílu

Dívčí oddíl Ála Chaos je určený pro holky mezi 11 a 15 lety. V naší činnosti se snažíme o různorodost programů a o všestranný rozvoj – holky si vyzkouší vše od poznávání přírody nebo historie, přes vaření, hraní divadel, rozdělávání ohně, natáčení filmů, tanec až třeba po pletení nebo lezení po skalách. Nejdůležitějším prvkem je ale přátelství a přátelská atmosféra. Důležitá je vzájemná pomoc a to, že se na sebe můžeme spoléhat. Jsme stmelená parta, která je ale ochotná přijmout mezi sebe všechny, kdo o to projeví opravdový zájem. Přidej se! 

Vedení oddílu ve školním roce 2021/22:

vůdkyně oddílu:  Martina Součková – Máta, marti.souckova2@gmail.com, 605 463 274

zástupkyně vůdkyně oddílu: Anna Benešová – Gepardice, beneska2@gmail.com, 722 288 348

zdravotnice na akcích: Dominika Zimová, domi.zimova@gmail.com, 775 212 933

rádkyně: Martina Součková (Okapi) – marti.souckova2@gmail.com, 605 463 274

                   Anna Benešová (Surikaty) – beneska2@gmail.com, 722 288 348

                   Michaela Váňová (Pásovci) – vanova287@gmail.com, 725 449 686

                   Magdaléna Knorrová (Nová družina) –                  

                  magdalena.knorrova@gmail.com, 736 766 619

družiny a schůzky (věkové vymezení je pouze orientační):

družina nováčků (11 – 12 let; 6. třída):

družina Okapi (12 – 13 let; 7. třída):

družina Pásovci (13 – 14 let; 8. třída):

družina Surikaty (14 – 15 let; 9. třída):

/pokud se chcete přidat, pak nejlépe právě začátkem schůzky v našich klubovnách v Jiráskově ulici/

oddílový pokřik:
Dívčí oddíl Á la chaos,
rozdáváme jenom radost.
Naše heslo: každý den
na chaos buď připraven.