Informace o oddílu

Dívčí oddíl Ála Chaos je určený pro holky mezi 11 a 15 lety. V naší činnosti se snažíme o různorodost programů a o všestranný rozvoj – holky si vyzkouší vše od poznávání přírody nebo historie, přes vaření, hraní divadel, rozdělávání ohně, natáčení filmů, tanec až třeba po pletení nebo lezení po skalách. Nejdůležitějším prvkem je ale přátelství a přátelská atmosféra. Důležitá je vzájemná pomoc a to, že se na sebe můžeme spoléhat. Jsme stmelená parta, která je ale ochotná přijmout mezi sebe všechny, kdo o to projeví opravdový zájem. Přidej se! 

Vedení oddílu:

vůdkyně oddílu:  Eliška Slavatová – Kory, eliska.slavatova@gmail.com, 774 712 889

rádkyně: Ana Vavanová (Vážky) – anavavanova@gmail.com, 602 431 490

                   Anna Benešová (Surikaty) – beneska2@gmail.com, 722 288 348

schůzky (věkové vymezení je pouze orientační):

družina Surikaty (11 – 12 let): každé úterý od 17:00 do 18:30

družina Vážky (12 – 15 let):  každou středu od 16:00 do 17:30

/pokud se chcete přidat, pak nejlépe právě začátkem schůzky v našich klubovnách v Jiráskově ulici/

oddílový pokřik:
Dívčí oddíl Á la chaos,
rozdáváme jenom radost.
Naše heslo: každý den
na chaos buď připraven.