Informace o oddílu

Dívčí oddíl Ála Chaos je určený pro holky mezi 11 a 15 lety. V naší činnosti se snažíme o různorodost programů a o všestranný rozvoj – holky si vyzkouší vše od poznávání přírody nebo historie, přes vaření, hraní divadel, rozdělávání ohně, natáčení filmů, tanec až třeba po pletení nebo lezení po skalách. Nejdůležitějším prvkem je ale přátelství a přátelská atmosféra. Důležitá je vzájemná pomoc a to, že se na sebe můžeme spoléhat. Jsme stmelená parta, která je ale ochotná přijmout mezi sebe všechny, kdo o to projeví opravdový zájem. Přidej se! 

Vedení oddílu ve školním roce 2019/20:

vůdkyně oddílu:  Martina Součková – Máta, marti.souckova@gmail.com, 605 463 274

zástupkyně vůdkyně oddílu: Dominika Zimová, domi.zimova@gmail.com, 775 212 933

rádkyně: Ana Vavanová (Vážky) – anavavanova@gmail.com, 602 431 490

                   Anna Benešová (Surikaty) – beneska2@gmail.com, 722 288 348

                   Magdaléna Knorrová (Pásovci) –                  

                  magdalena.knorrova@gmail.com, 736 766 619

schůzky (věkové vymezení je pouze orientační):

družina Pásovci (11 – 12 let): každou středu od 16:30 do 18:00

družina Surikaty (11 – 13 let): každé úterý od 17:00 do 18:30

družina Vážky (13 – 15 let):  každoý pátek od 17:00 do 18:30

/pokud se chcete přidat, pak nejlépe právě začátkem schůzky v našich klubovnách v Jiráskově ulici/

oddílový pokřik:
Dívčí oddíl Á la chaos,
rozdáváme jenom radost.
Naše heslo: každý den
na chaos buď připraven.