24 října, 2017

Informace o oddílu

Dívčí oddíl Ála Chaos

Dívčí oddíl Ála Chaos je určený pro holky mezi 11 a 15 lety. V naší činnosti se snažíme o různorodost programů a o všestranný rozvoj – holky si vyzkouší vše od poznávání přírody nebo historie, přes vaření, hraní divadel, rozdělávání ohně, natáčení filmů, tanec až třeba po pletení nebo lezení po skalách. Nejdůležitějším prvkem je ale přátelství a přátelská atmosféra. Důležitá je vzájemná pomoc a to, že se na sebe můžeme spoléhat. Jsme stmelená parta, která je ale ochotná přijmout mezi sebe všechny, kdo o to projeví opravdový zájem. Přidej se! 

Vedení oddílu:

vůdkyně oddílu:  Eliška Slavatová – Kory, eliska.slavatova@gmail.com, 774 712 889

zástupkyně vůdkyně: Ludmila Mráčková – Kopřiva, mrackova.lida@gmail.com

rádkyně:  Štěpánka Slavatová – stepankaslavatova@gmail.com (Medúzy)

                  Ana Vavanová (Vážky) – pro informace kontaktujte Kory

schůzky (věkové vymezení je pouze orientační):

družina Medúzy (13 – 15 let): každý pátek od 16:15 do 17:45

družina Vážky (11 – 13 let):  každou středu od 17:00 do 18:30

/pokud se chcete přidat, pak nejlépe právě začátkem schůzky v našich klubovnách v Jiráskově ulici/

Oddílový pokřik:
Dívčí oddíl Á la chaos,
rozdáváme jenom radost.
Naše heslo: každý den
na chaos buď připraven.