Betlémské světlo na Štědrý den na Teplicku

Již 17. 11. 2023 dorazilo i letos do Vídně světlo zapálené v Betlémě, symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa, 9. prosince 2023 jej čeští skauti převezmou v Linci a 10. 12. 2023 bude přivítáno v Brně, v katedrále na Petrově.

I letos tedy, přes všechny chmury a strasti současného světla, Betlémské světlo do Teplic i okolí dorazí a bude svítit pro každého, kdo bude mít zájem.

Tradičně v Teplicích můžete svůj plamének převzít na Štědrý den v těchto časech:
Kostel Božského srdce Páně – 10.30 – 11.30
Kostel sv. Alžběty – 10.30 – 11.30
Kostel sv. Jana Křtitele – 10.00 – 12.00
Skautská klubovna v Jiráskově ulici – 9.00 – 12.00
Beuronská kaple, Alejní ulice – 10 – 12.00

V sobotu 16. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky.

Na Teplicku se o šíření Betlémského světla již desítky let dobrovolníci starají o to, aby se o Vánocích poselství naděje dostalo k co nejvíce lidem a nejsou to jen skauti z obou teplických středisek či věřící z teplické římskokatolické farnosti, ale mnoho dalších lidí dobré vůle. Kde a kdy tedy budou čtěte dále v příspěvku.

V Trnovanech bude Betlémské světlo také na adrese Hlávkova 1203, v budově bývalých jeslí, kde Salesiánské středisko chystá nové komunitní centrum, rovněž od 10 do 11 hod. Máte možnost se podívat, co nového se zde staví.

V Krupce bude již tradičně od 10 do 12hod. k dispozici na hřbitově, v Duchcově zase odpoledne od 14.30 do 15.30 u vánočního stromu na náměstí.

Betlémské světlo bude v dopoledních hodinách /vždy 10–11 hod./ k dispozici také ve vesnických kostelích, které má na starosti teplická farnost, tedy ve Světci, Křemýži či Kostomlatech. Všechny tyto malé kostelíky jsou zvláště ve sváteční čas velmi kouzelným místem k zastavení a ke ztišení se v tom všem shonu a stresu. V obci Modlany bude Betlémské světlo k dispozici na Štědrý den od 10hod. po celý den, a to nejen v kostele sv. Apolináře, ale i v kapličkách okolo (Suché, Věšťany, Kvítkov).

Odpoledne bude ještě rovněž od 13 do 15 hod. v Proseticích, ve 14 hod. v Bystřanech a ve 14.30 v Úpořinách.

Pro nedočkavé či pro ty, co si chtějí zkusit Betlémské světlo sami nějaký ten čas hlídat, bude Betlémské světlo také již 17. 12. na Vánočních trzích před budovou zámku, od 10 do 20 hodin.

Bližší informace či další akce postupně najdete na https://www.betlemskesvetlo.cz v sekci Místní akce.

Pro Betlémské světlo je vhodné si s sebou vzít lucerničku, lampičku či hřbitovní svíci, se kterou bezpečně zvládnete světlo z Betléma donést až domů. Vyberte si jedno z nabízených míst a vydejte se ve sváteční den na procházku, trochu pryč od všech starostí, pro hřejivý plamen a pro úsměv, který nikdy při předávání Betlémského světla nechybí.

Za Teplické skauty Gabriela Šťastná