Betlémské světlo na Teplicku

Tento rok se již po 30. vydává z místa Kristova narození vždy o adventu do celého světa plamének naděje a pokoje. Tato novodobá tradice se stala i na Teplicku nedílnou součástí Vánočních svátků. 


Junák – český skaut
Autor: Foto Havlín

Ve spěchu a hluku moderní doby přichází plamének světla z dalekého Betléma, od kterého se rozsvěcí tisíce svíček a lamp. Ukrývá v sobě radost a pokoj Vánočního poselství.
V neděli 16. prosince 2018 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách. Do Teplic dorazí v neděli 16. prosince vlakem ve 13.06 na hlavní nádraží.

Mottem letošního Betlémského světla, které odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Baden-Powella, je »Mír potřebuje rozmanitost– společně pro tolerantní společnost«.  Věříme, že Betlémské světlo v tomto může jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy pomoci,“ 

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů.

Na Teplicku se o Betlémské světlo stará naše skautské středisko ve spolupráci s římskokatolickou farností Teplice a na Štědrý den si pro jeho plamének můžete zajít na následující místa:

Teplice:

Skautské klubovny v Jiráskově ul. 9:00 -12:00

Kostel sv. Alžběty v Šanově 9:30 – 10:00

Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí 10:00 –11:30

Beuronská kaple ( vchod z Alejní ulice) 10:00 – 12:00

Jinde v okrese:

Krupka – hřbitov 10:00 – 12:00

Světec – kostel sv. Jakuba Většího 10:00 –11:00

Kostomlaty pod Milešovkou – kostel sv. Vavřince 10:00 – 11:00

Křemýž – kostel sv. Petra a Pavla 10:00 –11:00

Duchcov – nám. Republiky 14:30 – 15:30

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz, v sekci Místní akce jsou uvedeny další detaily o dění v jednotlivých krajích.