Členský příspěvek pro rok 2023

S novým školním rokem opět začíná výběr registrace. Pro letošní rok jsme se rozhodli příspěvek navýšit o 300 Kč, důvodem je prudký nárůst cen energií, který výrazně zatíží rozpočet střediska. V případě jakýkoliv problémů s platbou je možné se individuálně domluvit na řešení s vedoucí střediska.

Kategorie členských příspěvků:

  • základní výše 2 500,- Kč
  • snížená výše 1 800,- Kč (všichni nad 18 let)
  • sociální 500,- Kč (individuální domluva s vedoucím střediska v případě špatné finanční situace v rodině)
  • bronzová sponzorská 3 000,- Kč
  • stříbrná sponzorská 5 000,- Kč
  • zlatá sponzorská 10 000,- Kč
  • poplatek zaplacený po 31. 12. 2022 bude automaticky navýšen o 200,- Kč (netýká se sponzorských registrací).

Registraci pošlete, prosím, na účet č. 2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2022, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.