Družinová výprava Rysů

17. – 18.5.2013 proběhla družinová výprava Rysů. Dorazilo celkem 8. dětí. Program začal již v pátek večer, kde jsme šli na písečák, kde jsme se cestou zastavili na hřišti, zahráli se pár her a  následně si děti nasbírali klacky na večerní oheň. Po návratu do klubovny, děti měly za úkol rozdělat oheň, aby si mohli opéct večeři. Povedlo se! Oheň vzplál a my si opekli buřty. Následně jsme s dětmi rozebrali, jak hodnotili celý rok a co by chtěli zkusit dále, nebo co by se chtěli dozvědět. Následně jsme vše zabalili a šli na kutě.Ráno byl v 7 hodin budíček, nasnídali jsme se a museli jsme měnit program, kvůli špatnému počasí. Ale i přesto jsme se rozhodli odjet do Ústí. Na konec jsme toho nelitovali. Při příjezdu do Ústí jsme navštívili zrcadlové bludiště a pak si následně zkusili projít přírodního bludiště. Nikdo nezabloudil a tak jsem po chvilce jsme vyrazili na okruh v délce 15 km, který byl zakončený obědem u vodopádů s vyhlídkou na Ústí nad Labem. Ale čas se krátil, tak jsme se vraceli zpět na nádraží a jeli zpět do Teplic. V klubovně zazněl poslední pokřik výpravy a vše jsme rozpustili.

Výprava byla velice vydařená. Jen z této výpravy nemáme žádné foto.
Jarek a Martina