Dubnová Chaos výprava

Na výpravu přišlo i s vedoucími celkem patnáct lidí. Vyrazily jsme velice ctižádostivě a navzdory brzkému jaru pod stany, které jsme si postavily na malém palouku pod Doubravkou.

Druhý den jsme za slunečního svitu uskutečnili cestu kolem Milady.

Cestou jsme hrály hry s tématikou skautů v ilegalitě. V Chabařovicích jsme nastoupily na autobus, tím jsme dojely k Olympii a od ní už jen pěšky do klubovny.