Foto ze Zahajovací výpravy

Horalské fotografie ze Zahajovací výpravy.

Panorama tábořiště

Panorama tábořiště

Horalové tentokrát vyrazili po stopách zaniklé vesnice Mohelnice/Müglitz, kde jsme dva dny tábořili, stavěli přehrady a hráli hry.

Napsat komentář