Informace k odjezdu na tábor skautů a skautek

Termín letního tábora skautů a skautek bude 18. července – 8. srpna. Tábor bude na Labské Stráni, na stálém tábořišti našeho střediska a bude (částečně) cyklistický.

Nakládání táborového vybavení proběhne v úterý 30.6. od 15:00 u klubovny. Vaši dobrovolnou účast ocení všichni, kdo budou nakládat. Konec cca 18:00.

Na tábor jedeme na kole (platí pro ty, kteří si kolo na tábor berou). Sraz na tábor bude v sobotu 18.7. ve 14:00 u klubovny. Zavazadla musíme odvézt předem, budete je moci uložit do klubovny v pátek 17.7. mezi 18:00 a 20:00 nebo přijít v sobotu ráno, v 07:30, pouze se zavazadly. Před odjezdem na tábor je rovněž třeba podepsat bezinfekčnost, vzhledem ke COVID-19 je nutno dostavit se osobně a podepsat speciální formulář a předat léky nebo jiné nezbytné informace pro vedení tábora. Je tedy nutná přítomnost rodičů, při odevzdání zavazadel nebo při samotném odjezdu. S sebou na cestu si sbalte do malého batohu pití, pláštěnku a svačinu na cestu.

Vzhledem k požadavkům ochránců přírody kolem tábora letos nebude návštěvní den pro rodiče a prosíme rodiče o nenavštěvování tábora. V nutných případech prosím kontaktujte vedení tábora.

Mobily a elektronika

Mobily jsou na tábor zakázané, nechte je doma, stejně to platí pro ostatní elektroniku. Přípustné jsou fotoaparáty, svítilny (bez rádia).

Adresa
Skautský tábor – Teplická Dvojka
Labská Stráň
pošta Děčín 2
405 02

Kontakty na vedoucí tábora

Vůdce tábora        Martin Libich               724 717 891               libima@centrum.cz
Zástupkyně            Martina Součková     605 463 274               marti.souckova2@gmail.com
Zdravotník              Dominika Zimová      775 212 933               domi.zimova@gmail.com