Kdy na první schůzku v září?

Pro přehlednost uvádíme data a časy prvních schůzek v novém školním roce v jednotlivých oddílech:

Skauti z Horalů – 2. září, 17:00-19:00
Skautky z a la Chaosu – 7. září, 16:30
Vlčata ze Smečky – 5. září – bude upřesněno
Světlušky ze Střelky – 7. září, 16:00
Roveři ze Zypexu (Pavučiny) – 5. září, 17:00
Předškoláci benjamínci ze Žížal – 9. září, 16:00

Těšíme se na vás!