Květnový Horalský Hlas

Stahujte nový, unikátní, nejčtenější měsíčník v širokém okolí: Horalský Hlas.

Vyskytla se tisková chyba a u výpravy není napsáno kolik korun jest účastnický poplatek, vězte tedy, že pro účast na výpravě budete potřebovat účastnický poplatek ve výši 350 Kč.

Pokud sháníte info o placení tábora v přihlášce, naleznete ji zde: https://www.skautiteplice.cz/prihlaska-na-tabor-skautu-a-skautek/.