Pozastavení všech skautských akcí do odvolání

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody) i akce .
Toto opatření nařídil starosta Junáka a platí pro celou Českou republiku.
Nepočítejte tedy prosím s žádnými schůzkami ani s nejbližšími výpravami. Ohledně velikonočních prázdnin budeme informovat podle vývoje situace.
Místem pro souhrnné informace k situaci a postoji Junáka k ní je tato adresa: http://www.skaut.cz/koronavirus