Prázdninový speciál Horalského hlasu

Milí horalové a milí rodiče, před koncem prázdnin vám padá do klína kopec informací o oddílové činnosti v novém (školním) roce. Doufáme, že vás patřičně nažhaví a že se v září sejdeme v plném počtu.

Klubovna se také připravuje, vyluxovali jsme v ní pískoviště, umyli okna, vyházeli plnou popelnici krámů, řádně probrali dřevárnu a úhledně uložili tu letošní, opravili židle, které jste houpáním rozkřupli, vyměnili zářivky, vynesli po vás odpadky, spálili krabici se zapomenutými hadry a zřídili vytuněnou šňůru na plavky a ručníky. Je to krása nesmírná, doufáme, že se s radostí budete podílet na tom, aby vydržela. Zbytek prázdnin si užijte, těšíme se na vás!

vůdci oddílu Martin & Piškot