Pro pojištěnce VZP je možné získat příspěvek na tábor

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši 1000,– Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře.

Příspěvek je možné čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní) a jejich účast na prázdninovém letním táboře.

Podmínky pro získání příspěvku:

  • pojištění dítěte u VZP,
  • bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1×; výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč); příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo do vyčerpání limitu,
  • k žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout),
  • žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím),
  • příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Více informací naleznete přímo na stránkách VZP.