Registrace pro rok 2012

Milí rodiče, s koncem kalendářního roku končí členství i Vašemu synovi v Junáku. Abychom ho mohli i nadále vést jako člena, je třeba uhradit registrační poplatek. Středisková rada ho stanovila na 700,- Kč, tedy méně jak 60 korun měsíčně. Příjmy z registrace i tak činí asi 5% všech příjmů střediska, provoz i akce jsou tedy z více než 95% dotované. Registraci uhraďte, prosím účet č. 2000036045/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno uveďte do poznámky pro příjemce. Případné dotazy konzultujte přímo s předsedou střediskové rady (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com ).
Děkujeme za důvěru, s níž nám své dítě/své děti svěřujete!
Za střediskovou radu
Jakub Mráček