Schůzky Á la Chaosu 2020/21

Další skautský rok jsme zahájily tradičně zahajovací schůzkou, na které jsme mezi sebe přivítaly nové skautky, které přešly od světlušek (přikládáme pár fotografií pro představu).

Mimo jiné jsme také společně dohodly časy letošních schůzek jednotlivých družin, které jsou následující:

Vážky/Lamy: rádkyně: Majda Knorrová (736 766 619; magdalena.knorrova@gmail.com), schůzky: pátek 15:00 – 16:30

Surikaty: rádkyně: Anna Benešová (722 288 348; beneska2@gmail.com), schůzky: úterý 16:00 – 17:30

Pásovci: rádkyně Míša Váňová (725 449 686; vanova287@gmail.com), schůzky: středa 16:30 – 18:00

Nová družina: rádkyně Martina Součková (605 463 274; marti.souckova2@gmail.com), schůzky: pátek 16:30 – 18:00