Výlet do předvánočních Drážďan

V sobotu 17. prosince se uskuteční výlet do Benátek na Labi určený primárně roverům, ale i dalším zájemcům přesroverského věku. Navštívíme historické centrum Drážďan, zámek Zwinger a galerii s Raffaleovou Sixtinskou Madonnou, vánoční trhy a také Frauenkirche. Jitka Říhová nabízí možnost si tento výlet individuálně protáhnout a přespat u ní v bytě (k návštěvě při této příležitost doporučuje středověký vánoční trh: http://www.mittelalter-weihnacht.de)
Zájemci o přespání u Jitky nechť se hlásí na mail josefa.kovarova@gmail.com.

Dále je nutné napsat mi mail, pokud se akce v Drážďanech chcete zúčastnit. V případě, že si svou účast nakonec rozmyslíte, napište mi nejpozději 15. prosince, že nejedete. Když se včas neomluvíte, může nastat situace, že budete platit část jízdenky, kterou kvůli vaší neúčasti budou mít ostatní dražší.
Podrobné informace k akci najdete zde Drážďany