Zahajovací schůzka světlušek a informační setkání pro rodiče

Po prázdninách se světlušky ze Střelky poprvé sejdou ve středu 5. září v 15:00. Sraz je před botanickou zahradou, přijďte, prosím, v kroji (pokud kroj nemáš, pak v oddílovém tričku). Schůzka skončí v 17:00 v klubovně (pro nové skautky to bude v 18:00, Lída vám pošle podrobnější informace individuálně).

Zahajovací schůzka bude slavnostní – jednak se budeme s nejstaršími loučit a předávat je do dívčího oddílu, jednak budeme předávat lipové lístečky nebo jmenovat šestnice. A samozřejmě budeme také hrát hry.

Na schůzku navazuje informační setkání pro rodiče, které začne v 17:15 v zadní místnosti našich kluboven. Představí se vám nové vedení oddílu, dozvíte se plány na celý rok i čas schůzek. Budeme rádi, když na krátké setkání dorazíte!