Zapomenuté věci z táborů k rozberání

Na táboře  světlušek, vlčat i skautů a skautek – jako každý rok – zůstala hromada věcí. Prozatím se nacházejí na začátku chodby našich kluboven a jsou určeny k rozebrání; pokud se tak nestane do 19. 9., rozdáme je potřebným, případně je vyhodíme.