Adaptační kurz na teplickém gymnáziu

V září se uskutečnil na teplickém gymnáziu adaptační kurz pro novou primu. Jako každý rok i letos měli organizaci na starosti skauti pod vedením Jakuba Mráčka (vůdce našeho střediska a zároveň gymnaziálního učitele). Letošní hry měly symbolický rámec Fimfárum. Studenti (mezi kterými je také naše skautka Terka) měli za úkol pomoc splnit kovářovi těžké úkoly: ukovat řetěz, přenést vodu z rybníka a objevit skutečné fimfárum. Všechny úkoly se podařilo zdárně splnit, studenti se mezi sebou ještě lépe seznámili a také více poznali samotnou budovu gymnázia. Na závěr večera byl promítán animovaný film Fimfárum a pak už nezbývalo než v tělocvičnách nové školy přespat do rána.

Adaptak 3 Adaptak 2 Adaptak 1Děkujeme Kory a Křítkovi za pomoc s realizací kurzu.