Akce dívčího oddílu do konce roku 2011

Říjen

7. 10. Oddílová schůzka s přespáním, navazují >

8. 10. Lehkoatletické závody – kdo je největší atlet?

12. 10. Postavme Školu v Africe – sbírka na podporu vzdělávání

27. – 30. Podzimní prázdniny – v civilizaci i mimo ní

Listopad

4. 11. Oddílová schůzka s přespáním, navazuje >

5. 11. Třináct klíčů – odpolední hra po Teplicích

24. 11. Adventní vinutí – tradiční akce s netradičním programem

25. – 27. Středisková brigáda v klubovně

Prosinec

2. – 4. 12. Mikulášská výprava opět do Prahy a opět s Horaly

10. 12. Tvůrčí den – výrobky nejen na stromeček a pod něj

23. 12. Krmení zvířátek a vánoční nadílka

24. 12. Betlémské světlo – zažehněte vánoční světlo i u svých přátel

24. 12. 24:00 Půlnoční mše v Beuronské kapli pro zájemce, kteří se

ještě nedali ukolébat Svatou nocí a Štědrým večerem

Těšíme se na vás na společných akcích, za vedení oddílu

Kopřiva, vůdkyně oddílu (Sirková Ludmila, 608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com)

Jožka, zástupce vůdkyně (Josefa Kovářová, 777989026, josefa.kovarova@gmail.com)

Korálka, rádkyně Vážek (Eliška Slavatová, 774712889, eliska.slavatova@gmail.com)