Betlémské světlo na Štědrý den na Teplicku

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa, 10. prosince 2022 jej čeští skauti převezmou ve Vídni a 11. 12. 2022 bude přivítáno v Brně, v katedrále na Petrově. 

V sobotu 17. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky.

Na Teplicku se za desítky let již vytvořila velká skupina dobrovolníků okolo Betlémského světla a nejsou to jen skauti z obou teplických středisek či věřící z teplické římskokatolické farnosti, ale mnoho dalších lidí dobré vůle.

Ti všichni se snaží, aby se Betlémské světlo dostalo k co nejvíce lidem.  Místa, na která si pro něj budete moci přijít v Teplicích a okolí, se tedy určitě i letos rozšíří. 

Tradičně  v Teplicích můžete svůj plamének převzít na Štědrý den v těchto časech:

Kostel Božského srdce Páně – 10.30 – 11.30

Kostel sv. Alžběty –  10.30 – 11.30

Kostel sv. Jana Křtitele – 10.00  – 12.00

Skautská klubovna v Jiráskově ulici – 9.00 – 12.00

Beuronská kaple, Alejní ulice – 10 – 12.00

V Trnovanech bude Betlémské světlo také na adrese Hlávkova 1203, v budově bývalých jeslí, kde Salesiánské středisko chystá nové komunitní centrum.

V Krupce bude již tradičně od 10 do 12hod. k dispozici na hřbitově, v Duchcově zase odpoledne od 14.30 do 15.30 u vánočního stromu na náměstí.

Betlémské světlo bude v dopoledních hodinách /vždy 10 – 11 hod./ k dispozici také ve vesnických kostelích, které má na starosti teplická farnost, tedy ve Světci, Křemýži či Kostomlatech. Všechny tyto malé kostelíky jsou zvláště ve sváteční čas velmi kouzelným místem k zastavení a ke ztišení se v tom všem shonu a stresu. V obci Modlany bude Betlémské světlo k dispozici na Štědrý den od 10hod. po celý den a to nejen v kostele, ale i v kapličkách okolo (Suché, Věšťany, Kvítkov…)

Bližší informace či další akce postupně najdete na https://www.betlemskesvetlo.cz  v sekci Místní akce.

Pro Betlémské světlo je vhodné si s sebou vzít lucerničku, lampičku či hřbitovní svíci, se kterou bezpečně zvládnete světlo z Betléma donést až domů. Vyberte si jedno z nabízených míst a vydejte se ve sváteční den na procházku, trochu pryč od všech starostí, pro hřejivý plamen a pro úsměv, který nikdy při předávání Betlémského světla nechybí.

Věřím, že Betlémské světlo pomůže prosvítit složitou dobu a přispěje k radostnějšímu a pokojnému prožití Vánočních svátků.

Za Teplické skauty Gabriela Šťastná