Informace k odjezdu na tábor vlčat a světlušek 2015

Tábor se nám již blíží, a tak je třeba dodat informace o odjezdu. Odjíždět budeme od klubovny.  Zde se tedy v sobotu 4. července v 8:30 hod sejdou všechny světlušky a vlčata, jejichž rodiče na místě podepíší potvrzení o bezinfekčnosti a odevzdají kartičky pojištěnce, popřípadě i léky, které dítě bere. Všichni se pak vrátíme v sobotu 18. července okolo 13-14 hodiny opět ke klubovně.

Další důležité informace, především informace o potřebném vybavení na tábor naleznete na 3. a 4. straně přihlášky na tábor, která je níže opět ke stažení.

Přihláška na tábor 2015