Jak se líbilo světluškám na táboře …

Ano, je tomu tak, i tábor světlušek je již za námi. Čarodějky na něm stihly dva celodenní výlety (do Hřenska a do Děčínského bazénu), zabít všechny démony a dojít k Centru zla. Centrum zla se nacházelo v Dolském mlýně, a tak když jsme ho zničily, musely jsme zde přespat, čili vznikla nám z toho krásná „dvoudenní výprava“. Poté nás všechny čekala odměna od čarodějek: různorodé (nejen) světluškovské vybavení a čarodějný rej (hostina). Poslední den jsme pak zbouraly tábor a vlakem se vydaly vyprávět své zážitky rodičům. Jak se nám tábor líbil, a co ještě jsme na něm zažily, si můžete prohlédnout níže na malém výběru fotografií (odkaz na zbylé fotografie bude dodán během září, případně vám je budeme moci dát na schůzce s rodiči na váš USB disk).

Tábor

Tábor.

A takhle to vypadá, když vedení ovládne démon a světlušky ho musí zachraňovat ..

A takhle to vypadá, když vedení ovládne démon a světlušky ho musí zachraňovat ..

Anička v kuchyni. Alias když chceme jíst, musíme pomáhat!

Anička v kuchyni. Alias když chceme jíst, musíme pomáhat!

Snímání vlajky.

Snímání vlajky.

Zapalovat slibový oheň je čest, to naši palivci dobře vědí :)

Zapalovat slibový oheň je čest, to naši palivci dobře vědí :)

Slibující Cecilka.

Slibující Cecilka.

Hraní s Eliškou bylo na denním programu, což se (nejen) Bambi líbilo :)

Hraní s Eliškou bylo na denním programu, což se (nejen) Bambi líbilo :)

Démon, co se nerad učil ...

Démon, co se nerad učil …

Ráša při přípravě pokrmu pro mlsného démona

Ráša při přípravě pokrmu pro mlsného démona.

Démon, který dotekem dokázal likvidovat všechno živé ...

Démon, který dotekem dokázal likvidovat všechno živé …

Veříme lektvary na posilněnou!

Veříme lektvary na posilněnou!

Výroba čarodějných čapek.

Výroba čarodějných čapek.

Ani déšť nás v boji nezastavil!

Ani déšť nás v boji nezastavil!

Ani déšť nás v boji nezastavil!

Ani déšť nás v boji nezastavil!

Duch a výroba sošek, do kterých by se mohl vtělit, aby nám mohl pomoci.

Duch a výroba sošek, do kterých by se mohl vtělit, aby nám mohl pomoci.

Družina Mrštných krys s výrobkem.

Družina Mrštných krys s výrobkem.

Další démon zničen!

Další démon zničen!

Na výletě do Hřenska.

Na výletě do Hřenska.

Malá odměna pro každou čarodějku

Malá odměna pro každou čarodějku.

Po porážce démona při brembálu vládla dobrá nálada, a tak vznikaly fotky rozličného charakteru ...

Po porážce démona při brembálu vládla dobrá nálada, a tak vznikaly fotky rozličného charakteru …