Pracujeme na stavbě nové klubovny

Na konci února jsme se s řadou rodičů a přátel našeho střediska sešli, abychom prodiskutovali budoucnost našeho zázemí, kluboven, které se jednak přežívají, jednak už dávno nestojí v klidné lokalitě. Na setkání jsme si potvrdili, že zajímavé je hledat zázemí pro naši činnost na jiném místě.

Od té doby uplynulo téměř přesně půl roku. Stihli jsme toho dost: Objevili jsme chystaný dotační program na komunitní centra a mnohokrát se ujišťovali, že vyhovuje i našemu záměru. Obešli několik nemovitostí. Absolvovali řadu jednání v rámci střediskové rady, na okrese i se skautským ústředím. Čtvrt roku kupovali pozemek. A zdaleka není vyhráno. Ale jsme na dobré cestě ke kapacitnějšímu, důstojnějšímu a pro skautský provoz vhodnějšímu zázemí. Jaké plány tedy máme?

Chceme postavit komunitní centrum. Nepůjde výhradně o skautské klubovny, protože na ně bychom dotaci nedostali. Budeme hostit jednu ze služeb Salesiánského střediska Štěpána Trochty, organizace, která v Proseticích a Trnovanech už dvacet let provozuje volnočasové aktivity pro děti “na ulici”. Služba, která bude “bydlet” s námi, se jmenuje sociální aktivizace, a prakticky jde o odborné poradenství.

Pro nový objekt jsme vybrali (a koupili) pozemek na konci Palackého ulice, ruinu prvorepublikové cukrárny za objektem okresního ředitelství policie. Rozhodli jsme se pro něj z mnoha důvodů: Splňoval naše požadavky (dostupnost MHD, blízkost prostor na hraní, blízkost trnovanské sokolovny, blízkost školy), požadavky salesiánů a – v neposlední řadě – byl na prodej.

Areál nám projektuje architektonická kancelář 2teliér. Autoři navrhli tři objekty: Největší pro potřeby skautského střediska, nejmenší pro salesiánskou službu. Třetí budova je tím komunitním centrem, místem pro přednášky, školení; nejčastěji ale skautská přespání.

Toho času jsme ve fázi tvorby projektové dokumentace pro územní řízení a samozřejmě tvorby dotační žádosti. Tu musíme podat do konce října 2016. Pokud uspějeme (což se dozvíme koncem dubna 2017), stavět začneme až o rok později. Otevření nových kluboven tedy očekáváme v roce 2019. Celkové náklady budou kolem 20 milionů korun, 95 % je hrazeno z dotace.

Čeká nás perný podzim přípravy všech podkladů. Děkujeme za veškerou podporu, kterou nám pro naši práci dvou důvěrou dáváte!

P.S.: Na webu 2teliéru si můžete pročíst popis od projektanta a prohlédnout řadu dalších vizualizací.