K organizaci Horalského tábora

Množí se dotazy co a jak, pokusím se shrnout (a omlouvám se tímto za neodstatečné informování o táboře):

Informace k odjezdu: Horalský hlas. Budeme rádi za každé ruce k nakládání.
Co s sebou: Využijte inspiraci z minulých let. (pozor, dokument má dvě stránky)
Nezapomeňte přibalit kartičky MAGIC.
Poslední třetina tábora nás čeká puťák – pochod. Před odchodem z tábořiště bude možnost poslat část zavazadel domů – budou na nás čekat v klubovně. Pochod bude vypadat jako běžná Horalská výprava, jen bude MÉNĚ namáhavý. Myslete ale na to, že potřebujete dobré boty a batoh.
MOBILY si sebou neberte. Stejně je akorát ztratíte/rozbijete a pak budete plakat.

Případné další dotazy pište na horalove@skaut.cz a já je pak i vystavím zde pro ostatní.