Kontakty na vedení vlčat

Oddíl nejmladší věkové kategorie skautů, složený výhradně z chlapců ve věku od 7 do 11 let.

E-mail oddílu: 23.smecka@skaut.cz

Vůdkyně oddílu: Veronika Holzknechtová (e-mail: V.Holzknechtova@seznam.cz; tel.: 606 161 920)

Zástupce: Jiří Urban (e-mail: jiriurban@seznam.cz, tel.: 603808408)