Nechte si částečně proplatit registraci od zdravotní pojišťovny

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pohybové volnočasové aktivity. Níže naleznete přehled s odkazy, které obsahují podmínky poskytnutí příspěvku u jednotlivých pojišťoven.

Potvrzení o zaplacení registračního poplatku, jsme vystavili všem, kteří se pro letošní rok registrovali. Potvrzení má u sebe vedoucí oddílu, který Vaše dítě navštěvuje. Pravděpodobně Vám bude předáno prostřednictvím rádce na schůzce.

Všeobecná zdravotní pojišťovna – příspěvek ve výši 500,- Kč, nikoliv však na tábor, ale na dlouhodobou pohybovou aktivitu (tj. i skautské schůzky a výpravy) (pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně, které musí trvat minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně), je třeba mít doklad o zaplacení registrace a být registrován v Klubu pevného zdraví (lze pořešit na místě při vyřizování příspěvku). Vyřizuje se v ulici 28. ŕijna, s sebou mějte potvrzení o zaplacení, průkazku pojištěnce, občanský průkaz a číslo účtu, kam budete chtít peníze poslat. Na místě vyplníte čestné prohlášení o tom, že skutečně splňujete podmínky. Více informací k dispozici zde

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – příspěvek ve výši 300,- Kč pro děti a mládež od 6 do 20 let, v rámci balíčku pro žáky a studenty, příspěvek je proplácen do 31. 12. 2016, více zde

Průmyslová zdravotní pojišťovna – příspěvek až 300,- Kč pro děti od 6 do 16 let, příspěvek může být proplacen pouze 1x za 2 roky! , přesné podmínky příspěvku jsou k dispozici zde

Oborová zdravotní pojišťovnaletos nepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Pojišťovna ministerstva vnitranepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Vojenská zdravotní pojišťovnanepřispívá (příspěvek váže na školní aktivity)

Revírní bratrská pokladnanepřispívá