Květnová výprava Chaosu do Středohoří

Skautky se o víkendu vydaly do vzdálenějších koutů Českého Středohoří. Zároveň výpravou skončila celoroční hra, ve které šlo o záchranu Teplic před katastrofou. V pátek jsme pomocí mapy, kterou jsme skládaly během celého roku, sehnaly indicie, které nás dovedly ke kazetě s nahrávkou souřadnic. Ty nás druhý den zavedly do staré vodárny u Bíliny, kde jsme se dostaly do starého počítače a zabránily tak katastrofě. Tím skončila hra, ale výprava zdaleka ne, šly jsme dál přes poušť (neboli Radovesickou výsypku) a přes Štěpánov až na horu Hradišťany, kde jsme si postavily přístřešek a opekly hermelíny.

V neděli jsme přes zbytek Středohoří došly na vlakovou zastávku Hnojnice, odkud jsme turistickým vláčkem dojely do Mostu a odtud zpět do Teplic, kde na nádraží akce skončila.