Nové časy schůzek a plánované akce oddílu Střelka

Pstažený soubor (1)o schůzce s rodiči jsme se usnesli, že schůzky světlušek budou pravidelně každý týden takto:

 • „Nováčci“ se budou scházet v úterý mezi 16,30 a 18,00. 
 • Myšky i Včelky mají schůzky ve středu mezi 17,00 a 18,30.

Dále vám nabízíme informace o plánovaných akcích na toto pololetí. Prosíme o ohleduplnost, data jsou orientační, vždy je upřesníme 14 dní předem pomocí webu i lístečků.

Září:

 • 19. 9. 14 – Promítání fotek z tábora
 • 19. – 21. 9. 14 – Zahajovací výprava

Říjen:

 • Družinové výpravy: Myšky:  4. – 6. 10. 14. Včelky a „Nováčci“ ujasní včas.
 • 25. – 29. 10. 14 – Podzimní prázdniny

Listopad:

 • 14. – 16. 11. 14 – Výprava do Srbské kamenice

Prosinec:

 • 12. – 13. 12. 14 – Přespání v klubovně a tvůrčí den
 • 17. 12. 14 – Vánoční besídka
 • 23. 12. 14 – Krmení zvířátek

Leden:

 • 9. – 11. 1. 15 – Praha plná strašidel

Na každou akci se bude každá světluška „přihlašovat“ na nástěnkách či webu dle instrukcí, abychom věděli, na koho se máme těšit. S tím souvisí i velká prosba o aktivní omluvy, pokud Vaše světluška nebude moci dojít nejen na akce, ale i družinové schůzky. Jde především o bezpečnost, aby se nestalo že někomu odjedeme či odejdeme :)

V případě dotazů kontaktujte vůdkyni roje (Adéla Klírová, 603 765 698, klirova.adela(a)gmail.com ), její zástupkyni (Dáňa Pelová, 721 120 979, pelcova.dana@gmail.com) či svou rádkyni družinky.

Těšíme se na nový školní rok a spousty společných zážitků!