Zahajovací schůzka skautek

Milé skautky, nový školní rok zahájíme oddílovou schůzkou ve středu 3. 9. 2014. Sejdeme se v 16:30 v klubovně v kroji, končit budeme opět zde v 18:30. Další důležité informace nejen ohledně zahajovací výpravy (uskuteční se druhý záříjový víkend) obdržíte v oddílovém věstníku – Chaosníku na schůzce i mailem během zahajovací schůzky. S sebou si nezapomeňte vzít zápisník, tužku a rozvrhy školních hodin i mimoškolních kroužků, abychom se mohly dohodnout na časech schůzek.

Těšíme se na vás! Za vedení oddílu Lída, Kory a Ještěrka