Plánované akce Světlušek aneb Tvůrčí den, besídka a příští rok…

I když se teprve blíží čas Vánoc, my plánujeme akce pro Světlušky i na příští rok!

S radostí oznamujeme, že nejbližší akcí bude TVŮRČÍ DEN s přespáním v klubovně. Sraz bude v pátek 13.12.2013 v 17,15 v klubovně, plánovaný konec bude v sobotu 14.12.2013 kolem 14. hodiny. S sebou je třeba 30,- Kč na výtvarný  materiál, hygienu (kartáček, pasta, hřeben), spacák a karimatku, jídlo na celou akci a hlavně tvořivou náladu!!!

Ve středu 18.12.2013 se bude konat VÁNOČNÍ BESÍDKA. Všechny Světlušky se místo schůzek sejdou v 16,00 společně v klubovně. Do 18,00 budeme si zpívat, hrát hry, baštit cukroví a rozdávat dárečky.

Do kalendářů na rok 2014 si, prosím, poznamenejte tytu akce:

  • Leden DRUŽINOVÉ VÝPRAVY
  • 22.2. 2014 DEN SESTERSTVÍ
  • 21.3.- 23.3. PŘÍPRAVA NA SVOJSÍKŮV ZÁVOD=> cvičný závod
  • 17.-21.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY spojené se SVOJSÍKOVÝM ZÁVODEM (pro ty, které nepojedou na prázdniny s přespání, je možné dopravit se alespoň na závod s ostatními)
  • 6.-8. 6. ZÁVĚREČNÁ VÝPRAVA

Možné změny v plánech se dozvíte včas.