Předtáborová brigáda v sobotu 1. 6. 2019

Sejdeme se v klubovně v sobotu 1. 6. 2019 v 9:00, skončíme kolem 15. hodiny. Oběd bude zajištěn.Zváni jsou skauti, skautky, roveři a vedoucí táborů.