Přihlašování na akce

Abychom měli lepší přehled o tom, kdo se chystá na naše akce, objevila se na naší nástěnce novinka. Jedná se o barevné papíry s popisem nejbližších akcí a prostorem pro podepsání. Prosíme proto všechny rodiče, aby – pokud s akcí počítají, podepsali svou ratolest na tyto listy. Děti tak snadno uvidí kdo z jejich kamarádu už je přihlášený a na koho se mohou těšit (nezřídka se stane, že někdo na akci nejede, protože si myslí, že kamarád z jiné družiny tam také nebude, ačkoli pak na akci je) a nám to trochu zjednoduší přípravu programu na akce.

Ještě více doporučujeme sledovat nástěnku u akcí dlouhodobějších (velké prázdniny a tábor). Závazné přihlášky a rozšířené informace k akcím předávat zapsaným, abychom ostatní zbytečně nezahlcovali lístečky nebo e-maily.

V současné době jsou k dispozici list pro přihlášení na Lehkoatletické závody a Podzimní prázdniny.

Pevně věříme, že se nám tato novinka osvědčí, nástěnka i díky tomu bude živější a povede to ke spokojenosti nás všech.

Děkujeme za spolupráci.