Proč zvyšujeme registraci

Po dvou letech zvyšujeme registrační poplatek pro naše členy. Vede nás k tomu především nejistota ohledně naše zázemí – objektu kluboven. Ten je sice v našem majetku, nikoli však už pozemek, na kterém klubovny stojí. Pozemek patří městu a vzhledem k lukrativní oblasti, v níž se nachází, se už dvakrát vážně uvažovalo o jeho prodeji. Chceme proto aktivně hledat možnosti náhradního objektu, na který (ať už půjde o koupi stávající, nebo stavbu nové budovy) potřebujeme vlastní prostředky. Rozdíl loňské a letošní registrace proto bude uložen ve fondu klubovny a nebudeme ho používat na nic jiného.

Na sloupcovém grafu chceme ukázat, že výše registrace dlouhodobě sice roste, ne však tak, jak ceny energií, vybavení nebo potravin, které i my musíme nakupovat. Věříme proto, že navýšení registrace pochopíte.

Výše registrace pro jedno dítě a sourozence v letech 2010 až 2013

Výše registrace pro jedno dítě a součet výše za dva sourozence v letech 2010 až 2013