Registrace 2013

S koncem kalendářního roku končí členství i Vašemu dítěti dceři v Junáku. Abychom ho mohli i nadále vést jako člena, je třeba uhradit registrační poplatek. Středisková rada ho stanovila na 1 000,- Kč (pro sourozence je to 700,- Kč), tedy méně než 100 Kč měsíčně.

Registrační poplatek zaplacený po termínu bude navýšen o 200,- Kč.

Příjmy z registrace i tak činí asi 5 % všech příjmů střediska, provoz i akce jsou tedy z více než 95 % dotované (více v článku Proč zvyšujeme registraci).

Registraci uhraďte, prosím účet č. 2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2012, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.

V příštím roce také dojde ke změně financování městem: dotaci na teplické děti dostaneme teprve tehdy, pokud rodiče podepíší prohlášení, že si přejí, abychom dotaci dostali právě my (a ne jiný kroužek nebo sportovní oddíl, kam dítě také chodí). Zatím není známá podoba takového prohlášení, předem ale prosíme, abyste s tím počítali. Děkujeme!

Případné dotazy konzultujte s Jakubem Mráčkem (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).