Půjčíte nám na stavbu nové klubovny?

Poslední 2,5 roku se intenzivně věnujeme přípravě stavby nové klubovny na pozemku v Palackého ulici. Už jsme  velmi blízko, poslední, co nám chybí, jsou peníze na pokrytí financování stavby. Můžete nám je půjčit, prosím? 

Na základě finančního plánu, který předkládáme i ústředí naší organizace, jsme schopní si stavbu zaplatit z vlastních příjmů za 10 let. Finanční plán je k dispozici ve veřejném dokumentu, přesvědčit se proto můžete sami.

Problémem je nedostatek peněz v roce 2019 a 2020, kdy bude stavba probíhat (tedy cash flow, jak říkají ekonomové). Hledáme proto přátele našeho střediska, kteří budou ochotní nám na stavbu půjčit v horizontu 5 až 10 let částku 100 tisíc až 3 miliony. Nabízíme úročení ve výši minimálně 3,6 % ročně. Zápůjčka bude kryta standardní smlouvou.

Můžete-li nám půjčit, prosím, kontaktujte Jakuba Mráčka (jakub.mracek@skaut.cz, 777 323 557)