Registrace 2015

S koncem kalendářního roku končí členství i Vašemu dítěti v Junáku. Abychom ho mohli i nadále vést jako člena, je třeba uhradit registrační poplatek. Středisková rada ho stanovila na 1 000,- Kč (pro sourozence je to 700,- Kč), tedy méně než 100 Kč měsíčně.

Registrační poplatek zaplacený po termínu bude navýšen o 200,- Kč.

Příjmy z registrace i tak činí asi 5 % všech příjmů střediska, provoz i akce jsou tedy z více než 95 % dotované.

Registraci uhraďte, prosím účet č. 2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2014, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.

Předpokládáme, že i v příštím roce bude dotace města Teplice vázána na prohlášení rodičů, že si přejí, abychom dotaci dostali právě my (a ne jiný kroužek nebo sportovní oddíl, kam dítě také chodí). Konkrétní pokyny město ještě nezveřejnilo, nicméně prosíme předem, abyste s tím počítali (a nepodepisovali ho třeba někde jinde). Děkujeme!

Případné dotazy konzultujte s Jakubem Mráčkem (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).