Registrace 2020: Vyřešte už teď

S novým školním rokem připomínáme registrační poplatek. Systém i cena zůstává stejná jako loni:

  • základní výše 2 000,- Kč (“jedináčci”)
  • snížená výše 1 000,- Kč (za každého sourozence, či jiného člena blízké rodiny, rádci družin, všichni 18+) (nejčastější příklad: za dva sourozence zaplatíte  celkem 2000,- Kč)
  • sociální 500,- Kč (individuální domluva s vedoucím střediska v případě špatné finanční situace v rodině)
  • bronzová sponzorská 3 000,- Kč
  • stříbrná sponzorská 5 000,- Kč
  • zlatá sponzorská 10 000,- Kč
  • poplatek zaplacený po 31. 12. 2020 bude automaticky navýšen o 200,- Kč (netýká se sponzorských registrací).

Registraci pošlete, prosím na účet č. 2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2019, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.
Zaplacením registrace mimo jiné Vaše dítě automaticky získává roční předplatné skautského časopisu určeného pro jeho věkovou kategorii a je na akcích úrazově pojištěno. Je také možné čerpat některé benefity sjednané Ústředím Junáka – např. svou domácnost přihlásit ke Skautské energii.
Příjmy z registrace i tak činí menší část příjmů střediska a provoz i akce jsou tedy převážně dotované (z městské dotace, z MŠMT a od skautského ústředí).
I v příštím roce bude dotace města Teplice vázána na prohlášení rodičů, že si přejí, abychom dotaci dostali právě my (a ne jiný kroužek nebo sportovní oddíl, kam dítě také chodí). Děkujeme!
Případné dotazy konzultujte s Jakubem Mráčkem (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).