Registrace do nového roku

Nový školní rok přináší povinnost platby registračního poplatku. 

 • základní výše 2 200,- Kč 
 • snížená výše 1 500,- Kč (rádci z řad mládeže a všichni nad 18 let)
 • sociální 500,- Kč (individuální domluva s vedoucím střediska v případě špatné finanční situace v rodině)
 • bronzová sponzorská 3 000,- Kč
 • stříbrná sponzorská 5 000,- Kč
 • zlatá sponzorská 10 000,- Kč
 • poplatek zaplacený po 31. 12. 2020 bude automaticky navýšen o 200,- Kč (netýká se sponzorských registrací).

Registraci pošlete, prosím, na účet č. 2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2020, jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.

Případné dotazy konzultujte s Jakubem Mráčkem (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).

Co Vy a Vaše dítě získáte

Zaplacením registrace mimo jiné Vaše dítě automaticky získává roční předplatné skautského časopisu určeného pro jeho věkovou kategorii a je na akcích úrazově pojištěno. Je také možné čerpat některé benefity sjednané Ústředím Junáka – např. svou domácnost přihlásit ke Skautské energii. 

Proč jsme se rozhodli registraci zvýšit

Letos jsme po několika letech částku zvýšili. Většinu získaných prostředků z registrace investujeme do oprav stávající klubovny v Jiráskově a do klubovny nové v ulici Palackého. Na obou místech jsme v posledních třech letech investovali kolem 3 milionů korun, ještě jednou tolik je ale před námi.

Aktivní člen platí  méně

Zvýšený náklad jsme vám zároveň kompenzovali výraznou slevou táborů: Dvoutýdenní akce stála 2000 Kč a třítýdenní 3000 Kč. Tyto ceny zachováme i v příštím roce. Stejně tak víkendové akce byly a budou též o něco levnější.

Proč na jedné straně cenu zvyšujeme a na straně druhé zase jdeme níž?

Možná to působí nesrozumitelně. Dovolte, abychom stručně vysvětlili, co nás ke změnám vede:

 • Skautské středisko získává na svůj provoz peníze zejména ze tří zdrojů:
  • registrační poplatky,
  • dotace (od města a MŠMT),
  • účastnické poplatky za akce.
 • Investice do klubovny nebo do části vybavení nesmíme hradit z dotačních peněz. Jinak řečeno: Stavět klubovnu můžeme za peníze z registrace.
 • Je proto logické tábor  i další akce udělat jen na náklady, resp. ho dotovat (z městské dotace i dotace MŠMT). V tomto případě ušetříte 500 až 1000 Kč. Další řádově stokoruny ušetříte na víkendových akcích, o něco víc na podzimkách. Celkový rozdíl v přímých platbách tak při plné účasti může být 1000 až 2000 Kč.
 • Nový systém je vstřícnější k těm, kteří se aktivně účastní většího počtu akcí. I to považujeme za správné. 

Věříme, že změny pochopíte a uvítáte.