RK Pavučina

Roverský kmen Pavučina je jediný koedukovaný oddíl v našem středisku, tzn. že členy jsou holky i kluci ve věku 15-26 let. Skautům v tomto věku se říká roveři (kluci) a rangers (holky), z toho zkratka RR. Členem se může stát kdokoliv odpovídajícího věku. Není tedy nutné, aby před vstupem do kmene prošel mladšími skautskými oddíly. Společným znakem celé Pavučiny je možnost plnění dvou kmenových odborek (Dvanáct vláken pavučiny, Tři supí pera).

Pro mladší rovery je určena družinka Hraničářů, která se schází jednou týdně na schůzkách. Tyto schůzky si roveři částečně připravují sami pod záštitou starších členů Pavučiny. Přibližně jednou měsíčně je pak připravována víkendová akce. Pro oficiální přijetí mezi Hraničáře je nutné splnit tzv. Zkoušku chlapců z Vanuatu.

Pavučina má také družinku Rolniček, které je určena pouze holkám. Spojují je každoměsíční úkoly a úkoly tzv. R7, které jsou dlouhodobější. Pravidelné schůzky nemají, scházejí se tradičně jen 17.listopadu na oslavě Rolničkovských narozenin, NAROL, což je den, kdy tato družina vznikla.

Členové Pavučiny jsou často zapojeni ve vedení mladších oddílů a mimo jiné se angažují při pořádání velkých střediskových, okresních, krajských ale i celostátních akcí (Závod vlčat a světlušek, Svojsíkův závod, NERV atp.)

Kontakty na nás najdete v příslušné rubrice:).