Rodičům teplických dětí: POMOZTE NÁM ZÍSKAT MĚSTSKOU DOTACI

Vážení rodiče a přátelé našeho střediska,
stejně jako v předchozích letech k vám máme prosbu, jejíž ne/splnění zásadně ovlivní financování naší činnosti s dětmi a výši ceny akcí, které pro ně pořádáme.
Možná víte, že naprostá většina našeho rozpočtu je kryta z městské dotace. Zastupitelstvo  rozhodlo o zavedení opatření proti „černým duším“ a na každé takto dotované dítě vyžaduje prohlášení od rodiče. Letos jsme – díky Vám – dopadli velmi dobře, prohlášení jsme získali od 90 % dětí a získali tak přes 320 tisíc korun. To nám umožnilo pořídit nové táborové vybavení, dotovat řadu akcí nebo pokročit v rekonstrukci kluboven.

Přes loňský úspěch žijeme v nejistotě, s kolika penězi budeme příští rok hospodařit. Je proto pro nás důležité už nyní získat prohlášení od těch, kteří ho pro příští rok nepodepsali někde jinde.
Prosíme proto Vás, kteří bydlíte v Teplicích a Váš syn/dcera má mezi 5 a 18 lety, o vyplnění, podepsání a odevzdání prohlášení. Předtištěné formuláře jsou už teď k dispozici u rádců družin Vašeho dítěte; prázdný formulář najdete na webu města.
(název naší organizace je Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, z.s., adresa: Aloise Jiráska 1961, Teplice).
Věc má ještě jeden háček: formulář není možné podepsat ve více než jedné organizaci; peníze by pak nedostal nikdo. Vzhledem k tomu, že jsme čistě dobrovolnickou organizací a ceny akcí pro děti máme hluboko pod průměrem ostatních, věříme, že podpisem podpoříte právě nás.
Vyplněné formuláře odevzdávejte na schůzkách svých dětí rádcům/rádkyním, od nich se již dostane k Jakubovi Mráčkovi (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).
Velice Vám děkujeme za pomoc a přejeme Vám i Vašim dětem vše dobré!