Rodičům teplických dětí: POMOZTE NÁM ZÍSKAT MĚSTSKOU DOTACI, PROSÍM!

Vážení rodiče a přátelé našeho střediska,

mám k Vám prosbu, jejíž ne/splnění zásadně ovlivní financování naší činnosti s dětmi a výši ceny akcí, které pro ně pořádáme.
Možná víte, že naprostá většina našeho rozpočtu je kryta z městské dotace (cca 2500,- Kč na dítě s bydlištěm v Teplicích). Zastupitelstvo rozhodlo o zavedení opatření proti „černým duším“ a na každé takto dotované dítě vyžaduje prohlášení od rodiče. Pro nás to znamená byrokratickou zátěž a také nejistotu, s kolika penězi budeme příští rok hospodařit. Prosíme proto Vás, kteří bydlíte v Teplicích a Váš syn/dcera má mezi 5 a 18 lety, o vyplnění, podepsání a odevzdání Prohlášení pro magistrátNěkteří z Vás ho už podepsali nebo ho na první lednové schůzce mohou dostat již předtištěný (stačí ho jen podepsat) – pak tedy není třeba nic tisknout a doplňovat.
Věc má ještě jeden háček: formulář není možné podepsat ve více než jedné organizaci; peníze by pak nedostal nikdo. Vzhledem k tomu, že jsme čistě dobrovolnickou organizací a ceny akcí pro děti máme hluboko pod průměrem ostatních, věříme, že podpisem podpoříte právě nás.
Vyplněné formuláře odevzdávejte na schůzkách svých dětí rádcům/rádkyním, od nich se již dostane k Jakubovi Mráčkovi (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com).
Velice Vám děkujeme za pomoc a přejeme Vám i Vašim dětem vše dobré!

Napsat komentář